• Микроскопи

      Доброто оптично качество подобрява визуализацията на фините анатомични детайли и дава значителни ергономични предимства за постигане на отлични хирургични резултати.