• СЕРВИЗ

   Нашите инженери и технически специалисти в областта на медицинската техника, редовно посещават квалификационни курсове във фирмите производители на изделията, които нашата фирма представлява на Българския пазар.

   Качеството на предоставяната сервизна поддръжка се гарантира от:

   - професионален екип от сертифицирани технически експерти

   - фирмената политика за непрекъснато повишаване на квалификацията 

   - осигурените технически средства, оборудване и авто-парк

   - договорите за техническа поддръжка с водещите производители

    

   Заявките за ремонт и сервизни консултации се приемат от 8:30 да 17:30 часа в работните дни в седмицата на фирмените телефони:

   София: 02/ 80 52 501,  0885 978 698

   Варна:    052/ 65 50 35,  0878 640 560, 0898 332 480

   Всяко друго обаждане и/или заявка на мобилен телефон, отправено директно към сервизен специалист или търговец, не влиза в регистъра на фирмата и не се приема стандартно повикване и заявка за изпълнение.

    

   След постъпване на вашето обаждане на съответните телефони, посочени по-горе, то влиза в регистър с посочени час на постъпване и кой го е приел, от който координаторът на сервизната дейност разпределя адресите за посещение.

    

   ВАЖНО:  Постъпилите заявки се разпределят на три отделни потока:

   1.) Гаранционно обслужване

   2.) Поръчки за абонаментно обслужване

   3.) Единични (случайни) поръчки 

   • Апарати в гаранционен срок, които са преносими като: дестилатори, опаковъчни машини, турбини,  микромотори,  ултразвукови скалери и ръкохватки за тях, малки апарати, при които сервиза се извършва в сервиза – се доставят от клиента лично или с куриер. За посещение от сервиза в тези случаи по желание на клиента, се заплаща такса повикване.
   • Забележка: Съгласно междунарадните изисквания по директива (MDD) 93/42/EEC наконечници, турбини, и др. инструменти, които подлежат на автоклавиране, трябва да бъдат автоклавирани от клиента и така изпратени в сервиза или в другия случай се начислява такса за автоклавиране  20 лв. 
   • Консултации по телефона за софтуерни проблеми, които изискват сервизно време, повече от 10 мин. се таксуват 50 лв. на час.
   • Абонатите и гаранционните са с приоритет при разпределяне на задачите. Те също биха могли да получат оборотни апарати, без да заплащат наем. Абонаментът е средство за ясна и точна логистика и помага за адекватно обслужване и наличие на резервни части и възли на склад,  за които абонатът може да не чака за доставка и да ползва преференциални цени. 

   Цени на абонамента:

   • Стоматологичен юнит 80 лв. на месец
   • Компресор 20 лв. на месец
   • Аспирация 20 лв. на месец
   • Автоклав и опаковъчна машина 25 лв. на месец
   • Панорамен рентген 110 лв. на месец
   • 3D рентген 150 лв. на месец Интраорален рентген 65 лв. на месец
   • Комплексна цена - при абониране на повече от един стоматологичен юнит, от общата стойност се изважда % отстъпка, който допълнително се договаря.

   Абонаментното обслужване не включва периферия като турбини и наконечници, ултразвук, инструменти за профилактика. 

   Важно: Необходимо условие за сключване на абонаментен договор, (ако до този момент оборудването не е било сервизирано от нас), е предварително да бъде извършен преглед и отстраняване на дефекти и повреди, което се заплаща по сервизните тарифи за единична поръчка. 

   Имайте в предвид също, че нашите специалисти не отнемат работата на хигиенисти, водопроводчици, общи строителни и електро работници, както от етични, така и от финансови съображения.

   Единични поръчки – тарифа:

   • Повикване в рамките на града, в който има сервиз на МДРК 35 лв.
   • При разстояние над 50 км. от тези населени места цената се изчислява в разход на гориво и пропътувано време. Пътуване с кола – 8 л./100 км. (бус – 10 л./100 км.) + загубено в път време на 1 сервизен специалист 20 лв./час.
   • Заплащане за труд на един сервизен специалист на час 70 лв.
   • За всеки започнат  допълнителен астрономически час се добавят още 45 лв., но не повече от 3 допълнителни часа на ден. 
   • При необходимост да продължи ремонта над това време, цената се определя индивидуално.
   • В случаите, когато сервизния специалист е на дадения адрес и изчаква да започне ремонта, поради независещи от него обстоятелства, след 15 мин. престой започва отброяването на първия работен час, за което се уведомява клиента.
   • При повикване на сервиз и след неговото явяване, ако клиента откаже сервизната услуга, се издава протокол за посещението и се начислява такса за повикване и посещение.

    

   Забележки:

   • При отказ на клиента да плати дадената сума или да подпише протокола, сервизния специалист описва това в графа забележка и уведомява ръководството. При последващо повикване от същия адрес и неплатена такса се реагира само тогава, когато клиента преведе съответната дължима сума предварително по банка или с куриер.
   • Интструментите, които постъпват в сервиза за ремонт трябва да са почистени, стерилизирани и автоклавирани (според изискванията на производителя).
   • При постъпване на нестерилизаран инструмент към цената на ремонта се добавят още 20 лв.

    

   Поради спецификата на работата в сервиза е невъзможно да бъдат определяни с точност часове за посещение. Те винаги са с толеранс, свързан също и с пътния трафик.