• Учебни симулатори

      Учебните симулатори за предклинично образование и мултимедийно обучение са изключително универсални и ефективени за университетите по дентална медицина.